Crac Crac Boom

26 Aprile 2009 2 commenti

Certi voti mi fermu un’attimu e dicu:

Prosegui la lettura…

Categorie:Società Tag:

A te e a tutta la tua famiglia…. zzzà

11 Gennaio 2009 Commenti chiusi

Anno nuovo, ma mi fa pensare ad un vecchio post!

Leggete

Prosegui la lettura…

Categorie:Argomenti vari Tag:

C’è crisi dappertutto, si dice così

23 Dicembre 2008 2 commenti

C’è un uomo considerato il Guru dei nostri tempi

Prosegui la lettura…

Categorie:Primo piano Tag:

Addivirtiemmuni e satamu

22 Dicembre 2008 1 commento

 

"Picciotti stasirsa è sabatu e amma a ghiri a divertiri"

Siamu no 2009 (quasi) e ancora morunu poviri picciutteddi o sabatu sira, pirchì s’ambriacunu e currunu ca machina.
Tranquilli carusi miei siamu al sicuro, abbiamu dei politici ca sù numeru unu, pinsati ca stì scienziati nun dormunu a notti (forsi pirchì su in giro pe pub?) pi fari leggi pi evitari i stragi.

Prosegui la lettura…

Categorie:Musica Tag:

Attenzione a Babbu Natali

21 Dicembre 2008 1 commento


 

E macari quest’annu arrivau Natali.
Iu pi precauzioni mi pigghiaiu i ferii, nun si sà mai.
Nun staiu schirzannu, si rischia assai.
E’ risaputu, c’è macari nu ritornellu "se pì natali ti vuoi arricriari assai devi mangiari".

Ma vi siete mai chiestu picchì ri stu periudu i genti si affuddanu nè supermercati e diventunu a volte macari violenti?
Si scantunu ca nun trovunu nenti, è veru.
Vi immaginati nu natali ca ad un certu puntu, dopu 6 ore e 36 minuti ca mancianu ri tuttu, si fermanu tutti, si talianu ne facci, muti muti

- "nciacarumiu è ora?" – unu rici – "a sausizza si finiu, i ‘mpanati macari, ri carni ri cavaddu mancu l’ummira".
- "a mia nun mi invitati chiù, chi vita di mer….!"
- "chi natali approssimativu!"
- "cu sunau?"
- "vabbè ciau all’annu prossimu…!"
- "cu sunau?"
- "mancu vi salutu!"
- "picciotti avi un’ora ca suonunu a porta"

Aprono la porta e appare un uomo barbuto, grasso e vestito di rosso.

- "e tu, cchi vvoi?"
- "io sono Babbo Natali, chiddu ca vi porta i regali"
- "e chi ci purtasti? cosi ri mangiari, veru?"

Pigghia unu e ci scippa u saccu ca tiniva dietru li spaddi e arrimisca.

- "ma cà ci sunu sulu giocattuli, ma chi vinisti affari? vatinni và!"
- "viriti ca sugnu Babbu, mica scemu, nciacarumiu* sempri bestia siti, nun aviti caputu nenti, strunzi. Pi natali amma essiri tutti buoni, tutti bravi e aiutari u prossimu, e allura mi fati accomodari ca aiu na fami ca nun ci viru chiù?"

*Babbo Natale legge regolarmente il mio blog, da quì nasce l’ormai epica espressione "nciacarumiu".

Scherzo ovviamente, era un modo (penso carino) per farvi a tutti i miei più calorosi Auguri di Buon Natali

Prosegui la lettura…

Categorie:Società Tag: ,

Torno e ritorno attorna

21 Dicembre 2008 3 commenti

E vabbè, è sempri a stissa storia, tornu nun tornu, scrivu nun scrivu, m’alluntanu pi misi e misi e poi ripigghiu, vi postu nu post che avia gia scrittu na vota na stissa occasioni, parla di dopu i vacanzi da ‘stati ma siccomi u blog è miu facciu chiddu ca vogghiu.

Prosegui la lettura…

Categorie:Società Tag: , ,